Allmänna villkor

Betalning

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor, inklusive moms.  

Förskott
Betalning för kurser och produkter görs i förskott.

Kortbetalning
Kortbetalningen görs via Stripe som är certifierade till PCI Service Provider Level 1.  SSL: All information som rör din betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Stripe och dina kortuppgifter varken registreras eller lagras av Anna Larsson.  

Kvitto
Ett kvitto skickas till din mejladress efter genomfört köp. Vill du ha ett mer specificerat kvitto på din betalning skickar du namn, adress och uppgifter om det köp du avser till anna@annalarsson.org    

 Ångerrätt
Det känns viktigt att du är nöjd med investeringen. Om du mot förmodan inte känner dig nöjd får du pengarna tillbaka inom 14 dagar från det att du påbörjat utbildningen.  Återbetalning inom 30 dagar till ditt konto. Integritetspolicy

 Äganderätt & skyldigheter

Anna Larsson äger fulla rättigheter till allt innehåll på domänen utbildning.annalarsson.org. Grafik, bilder, logotyper, texter och mjukvara skyddas av upphovsrätten, internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och fördrag som reglerar upphovsrätten. Ingenting i dessa användarvillkor medför att kunden ges någon som helst rätt till Anna Larsson immateriella rättigheter. Kund får använda materialets innehåll i sin egen verksamhet (exempelvis genom att hålla egna kurser och kvinnocirklar med materialets innehåll som stöd där det tydligt framgår att materialet är skapat av Anna Larsson) men får inte kopiera, sälja eller dela materialet från kursportalen vidare i kommersiellt syfte. Skönhetens Väg är ett registrerat varumärke.

 Anna Larsson kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst om vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den i förskott betalade summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en månad innan du ser pengarna på ditt konto.  

Anna Larsson förbehåller sig rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Om så sker meddelas du via den mejladress som du har angav vid bokning.

 Anna Larsson kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och digitala gruppmöten. Detta material kan komma att användas vid marknadsföring av kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mejl till anna@annalarsson.org  

Avpersonifierat innehåll från dina kommentarer på sociala medier som administreras av Anna Larsson samt på denna webbplats kan komma att användas i marknadsföringsmaterial.

 Anna Larsson har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett konto utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar kontot på ett otillbörligt sätt.

 Anna Larssons skyldigheter

Tjänsten tillhandahålls via New Zenler. Anna Larsson strävar efter att alla tjänster ska vara tillgängliga hela dygnet, men reserverar sig för driftsstörningar på grund av planerade driftsavbrott för till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara samt oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma pga händelser utanför Anna Larssons kontroll.

 Det är av högsta prioritet att kortbetalningar sker säkert här. Betalleverantören Stripe hanterar och krypterar all information när dina betalningar görs så ingen data kring ditt betalkort hanteras hos Anna Larsson utan enbart hos Stripe.  

 Kundens skyldigheter

 Kund ansvarar för sin egen information och användandet och resultatet därav.

Kund ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiella.

Kund intygar att tjänsten inte kommer att användas av fler personer än avtal är tecknat för. Om detta missbrukas har Anna Larsson rätt att debitera för detta.

Kund förbinder sig att INTE:

- sprida spam i våra forum / community.
- sprida olaglig information så som barnpornografi eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp samt att begå brott eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
- delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning.
- otillbörligt använda tjänsten.  

I vissa delar av tjänsten ingår community. Där förbinder vi oss alla att hålla en god ton och måna om varandra.  

Brott mot avtalet kan resultera i åtal.

Kund förbinder sig också att ersätta och hålla Anna Larsson skadeslös från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår i samband med användning av tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Anna Larsson avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador (direkta eller indirekta) eller förluster orsakat av användandet av tjänsten. Vid tekniska fel, störningar eller underhåll sker ingen återbetalning av eventuella avgifter som erlagts och ingen kompensation utbetalas.  

Anna Larsson ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster. Allt deltagande sker under eget ansvar.

I tjänsten tillhandahålls kunskap och verktyg baserade på erfarenhet. Kunden är själv ansvarig för implementering och tjänsten är inte en ersättning för medicinsk hjälp.  

Övriga köpvillkor

Reservationer Anna Larsson reserverar sig för slutförsäljning/fullbokning och eventuella tryckfel i material samt förbehåller sig rätten att justera priser.  

Force Majeure

Anna Larsson är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.  

Lagar och regler

Vid retur eller reklamation gäller Konsumentverkets regler för e-handel samt distansavtalslagen. Vid eventuell tvist kommer Anna Larsson att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Företagsuppgifter
Anna Larsson Enskild Firma Morkullevägen 37 93164 Skellefteå  Mail anna@annalarsson.org Organisationsnr 751106-8541 Momsregistreringsnr 75110685411  


Villkorsändringar

 Anna Larsson har rätt att ändra dessa villkor. Innan en villkorsändring träder i kraft meddelas detta via e-postutskick. Priser uppdateras årligen till skälig höjning. 

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ anna-larsson. All rights reserved

anna-larsson - Powered By Zenler