Måncirkel Ledare

för dig som vill starta och leda en kvinnocirkel. Du får allt material du behöver för att redan idag bjuda in till en egen cirkel!

Att leda en kvinnocirkel

Vem är jag att leda en cirkel? Vad har jag för kvalifikationer för att göra det? Så tänker du kanske. 

Jag vill säga att du är en varm, klok och erfaren kvinna.

Din längtan att komma samman med andra och dela livet, såväl sorger som glädjeämnen, såväl svåra samtal som skratt, klokheter och tokigheter, det är en längtan som alla bär.

Att som kvinna vara del av en grupp där en ömsesidig överenskommelse om förtroende och tillit är grunden för gemenskap, det ger en styrka som bär en genom livet. Det skapar en trygghet som gör att vi vågar gå dit vi aldrig gått, anta utmaningar och följa drömmar som är långt större än oss själva. Du har allt du behöver för att skapa en cirkel där en ömsesidig överenskommelse om förtroende och tillit är grunden för gemenskap. Det är det viktiga. Det är där det börjar.

 Formen, detaljerna och det praktiska är sekundärt. Dock inte oviktigt - en hållbar struktur underlättar för alla, inte minst för dig som sammankallande. Och det är vad du får i denna kurs. Låt dig inspireras, ta till dig det som fungerar för dig och låt kreativiteten flöda.

I videon nedan får du en kort introduktion till hur du kan använda materialet på utbildningen. Längre ner hittar du mer att läsa om kursupplägget.

Lyckliga är de kvinnor som snart får din inbjudan!
 
Varma hälsningar Anna Larsson

Vad du får på kursen

Att vara en del i en cirkel av kraftfulla kvinnor är otroligt helande och stödjande. En cirkel av kvinnor kan bli dina ”systrar” som du kan dela med och få stöd av under lång tid framöver. När vi lär känna varann inifrån och ut blir det ofta vänskap som varar livet ut. Som utbildad ledare för kvinnocirklar blir du en av de som tar täten för att leva medvetet och kan stötta andra att göra detsamma.

När din unika kraft kommer till uttryck

I en kvinnocirkel av kan vi vara öppna och ärliga såväl mot oss själva som andra. Våra systrar i cirkeln speglar tillbaka våra styrkor och det gör att vi får stöd för att verkligen ge uttryck för vår unika kraft.

När din unika kraft kommer till uttryck kan du bidra till att patriarkala strukturer löses upp genom att välja ett medvetet, hållbart och jämställt liv.

Du kan leva medvetet inifrån och agera kärleksfullt mot sig själv och visa andra hur detta är vägen till att förändra världen. All förändring börjar inifrån mig själv.

När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker. Du blir en av de som tar täten för att leva medvetet och kan stötta andra att göra detsamma.

Du får material till fem förberedda träffar

Materialet i en Måncirkel utgår från jordnära andlighet och vår relation till Moder Jord. I denna kurs får du allt du behöver för att förbereda dig som ledare som ledare och det finns material till fem förberedda träffar på detta tema.  Men du kan också utgå direkt från din egen kunskap och erfarenhet och skapa tematräffar utifrån dessa, tex din egen praktik av  Yoga,  Meditation,  kreativitet och konst,  kost och näring,  musik...

Om ditt uttryck är att måla så låt deltagarna i din cirkel får måla på era träffar. Är ditt uttryck kost och näring så dela med dig av recept! Se bara till att det inte blir en ”målarkurs/matkurs” vilken som helst, utan att fokuset ligger på att ge uttryck för att stärka den kvinnliga kraften och låta deltagarna dela sina personliga upplevelser! Det är för att kunna göra detta som du använder materialet!

Kursens upplägg

Varför behöver vi cirklar enbart för kvinnor?


 I vår innersta kärna vet vi att alla människor har samma och lika värde oavsett kön, ursprung, hudfärg, läggning osv.
 Dock är den värld vi lever i är så obalanserad att dess strukturer inte tillåter varje människas värde, egna röst och unika kraft att komma till uttryck. Tusentals år av patriarkala strukturer har präglat oss och tidigare generationer. Mönstren är svåra att upptäcka eftersom vi inte reflekterar över det vi är födda in i utan tar det som självklart och tom ”normalt”.

Vår innersta vetskap är att allt levande är heligt och att alla levande varelser har ett värde. Trots detta ser vi också att vi inte lever upp till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Vi lever i ett samhälle vars strukturer bygger på att olika liv är olika mycket värda och att pengar ofta är mer värda än liv. Det hoppfulla är att strukturerna nu håller på att lösas upp, och vi kan bidra genom att göra det vi kan för att välja ett medvetet, hållbart och jämställt liv. Även om vi vet att kvinnor och män i sin innersta kärna är barn av samma livskraft så är det inte till hjälp för någon att inte låtsas om att förtryckande strukturerna fortfarande präglar våra liv.

Att det fortfarande är så att kvinnor inte har samma möjligheter att leva och stå i sin fulla kraft. Verkligheten är fortfarande sådan att andra människor av manligt kön tar sig rätt att kontrollera kvinnor, att kvinnors naturliga cykler (mens, klimakterium) osynliggörs och skambeläggs, för att inte tala om hur omgärdad kvinnlig sexualitet är av skam, skuld, kontroll, rädsla och förakt. Då det är så verkligheten ser ut är det härifrån vi behöver börja.

Kollektiva strukturer av maktmissbruk och förtryck fungerar inte så att de släpper taget och säger ”förlåt, tjejer, vi hade fel, här får ni tillbaka det som är ert”. Kollektiva strukturer av förtryck släpper inte heller taget genom om vi försöker utöva mer makt och förtryck – det är att fortsätta spela samma spel. Förtryck är ett uttryck för rädsla och okunskap. Rädsla och förtryck släpper taget genom medvetenhet, kunskap, kärleksfull inställning och medkänsla.

Att leva medvetet inifrån och agera kärleksfullt mot sig själv och andra är vägen till att förändra världen. All förändring börjar inifrån mig själv. Ju fler vi är som river de patriarkala strukturerna inom oss själva desto fortare kommer vi att se en förändring i världen!

 Att riva de patriarkala strukturerna inom oss själva innebär att släppa vår egen skam- och skuldbeläggande över våra kroppar, att se och medvetet ge uttryck för vårt värde genom att dela våra gåvor och våra krafter med världen!

När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker. Vi kan äntligen bli de som verkligen lever så att vi prioriterar oss själva och vår egen hälsa på ett sunt och kärleksfullt sätt. I stället för att slänga runt klyschor om att ”ta på egen syrgasmask först” så går vi före och visar vägen till hur det faktiskt är möjligt!

Som utbildad ledare för kvinnocirklar blir du en av de som tar täten för att leva medvetet och kan stötta andra att göra detsamma. Varmt välkommen!

Anna Larsson

"Alla kvinnor och inte minst unga behöver denna kurs för att stärka och utveckla sin kvinnliga identitet. Även kommer de att förstå hur det patriarkaliska systemet har påverkat den kvinnliga historien.  
För mig personligen så skalades det bort ett negativt lager när vi jobbade med kvinnors nära relationer, och det har lett till att jag står på ett helt nytt plan idag än innan kursen. Relationen till mina barn har varit bra men den har stärkts efter kursen."

Ann-Kristin Rudolfsson
Tidigare deltagare i Måncirkeln

 "Jag fick större insikt om mig själv genom att höra mig själv prata om mina erfarenheter, men också genom att lyssna på andra kvinnor. Jag fick en större förståelse för feminism och varför det är så viktigt, och hur könsroller påverkat andra generationer än min egen.
 Jag  växte i hjärtat av att vara i ett sällskap där alla delade sina historier, jag blev väldigt berörd av detta. Jag tycker att alla som kan ska gå Måncirkeln, för att ta del i något fint som kommit bort i dagens stressade samhälle. Att ta sig tid att reflektera och lyssna på en djupare nivå är något vi borde göra mer av, och Måncirkeln är ett perfekt forum för detta.

Anna Burman
tidigare deltagare i Måncirkeln

Kursens pris