GRATIS KURS I 4 DELAR

Att vandra i Skönhet
- inspiration för ett medvetet liv

Skönhetens Väg bygger på gamla kunskaper som våra ursprungsbefolkningar med kärlek, respekt och vördnad bevarat under hundratals år. Här får du inspiration för att praktiskt tillämpa kunskaperna i vår moderna tid.